Училишен портал

Во исто време можеме да понудиме и веб-хотел за вашето училиште. На овој начин сите ваши веб-портали се на исто место, и добивате ИТ партнер специјализиран за училиштата.

Модерен со респонсив дизајн

Кога се преминува во Schoolintra, училиштето може да се смени во нова и модерна веб-страница.

Имаме различни дизајни за избор и може да го направите вашиот веб-сајт:

  • Постапува како портал за Schoolintra.
  • Е модерен со респонсив дизајн, така што може лесно да се пристапи од сите уреди.
  • Може да се администрира од страна на администрацијата на училиштето.
  • Може да се интегрира со училишни електронски табли на вашето училиште.

Во исто време можеме да понудиме и веб-хотел за вашето училиште. На овој начин сите ваши веб-портали се на исто место, и добивате ИТ партнер специјализиран за училиштата.