Ученици

Зошто SchoolIntra е добра алатка за моето образование?

Како студент лесно е да се погледне она што ви треба да се подготви за утре или било кој друг ден. Вие преземате одговорност.

Зошто Schoolintra е практично за мене?

Ќе добиете јасен преглед на тоа што ќе се случи на било кој ден. На тој начин секогаш ќе доаѓате на училиште добро подготвени.

Преку апликацијата ЅchoolIntra можете да  испратите  порака до вашиот наставник и да побарате домашна работа и слично. Можете да ја разгледате вашата домашна задача. Вашиот наставник може дури и да постави датотека со домашна задача што мора да ја прочитате или да ја погледнете на вашиот паметен телефон.