Лидерство

Какви можности добиваме со SchoolIntra?

Лесно е да се пронајдат и да се креираат податоци за индивидуални ученици, за кои е потребна дополнителна поддршка.

Системот ви дава полесен начин да ги идентификувате предизвикуваните ученици, кои можеби претходно не биле на радарот.

Како можеме да го користиме Schoolintra во нашиот развој на училиштето?

Schoolintra обезбедува единствена можност да се извлечат статистички податоци од базата на податоци.

Статистичките податоци поврзани со развојот на квалитетот може да бидат исклучително релевантни за да се идентификуваат областите кои бараат повеќе ресурси и да ги идентификуваат специфичните области на експертиза.

Додека училиштето ќе почне да го користи Schoolintra, ќе почне да штеди  и хартија.