ЗА SCHOOLINTRA

Создавањето на Schoolintra беше мотивирано од потребата за да  се олесни комуникацијата помеѓу наставниците и родителите.

Луѓето зад Schoolintra имаат долгогодишно искуство со наставата и информатичката технологија во училиштата.

Кои училишта го користаат:

 • Østerbro International School
 • Nilen Privatskole
 • Salix Privatskole
 • Furesø Privatskole
 • Fyns Privatskole
 • Høje Taastrup Privatskole
 • Phønix Privatskole
 • Østjylland Privatskole
 • Ballerup Privatskole
 • Hay Skolen
 • Nørrebro Privatskolen
 • Slagelse Privatskole
 • and more…

Facebook